CZ / EN

Uvítáme Vaše recenze na Trip Advisor!

Stačí prokliknout ikonu Trip Advisor a napsat nám, co se Vám u nás líbí, nebo jakékoli další informace a typy.

Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

I. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník uděluje společnosti Pražská čokoláda s.r.o. souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů.

  1. Společnost Pražská čokoláda s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, firmu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu registrace zákazníka na e-shopu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zákazník má právo na:

na základě žádosti o informaci ohledně zpracování Údajů a společnost Tesco je povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o:

a)      účelu zpracování Údajů;

b)      Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

c)      povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Zákazníka; a

d)      příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.

 

Dále má Zákazník právo:

a)      na přístup k Údajům;

b)      požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a

c)      kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti Tesco.

1. Pokud se Zákazník domnívá, že společnost Tesco, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      požádat společnost Tesco, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;

b)      požádat, aby společnost Tesco, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo

c)      se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Zákazník kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zákaznické telefonické linky nebo písemně na adrese sídla společnosti Pražská čokoláda s.r.o. Stejným způsobem může zákazník kdykoli zrušit svou registraci na e-shopu Pražské čokolády s.r.o.

 

II. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Akce Srdce

Ahojte všichni, děkujeme za zúčastnění se naší akce.

 

Liky fotky přátel: 12 liků / 8 = 1,5. Jako výchozí bereme druhý like, rovná se nule. Ale jelikož to bylo hlavně v přátelské atmosféře, tak dáme každému čtvrtému srdceJ. Osm bylo původně zvoleno, jelikož již 8 let podnikámeJ. Ostatní mají u nás oříšky Steiner & Kovarik a tyčinku 35g Nachfolger.

Dle pořadí:

Vladimír Vrátný = předám osobně

Druhý like = 0 = Martina Vaňková = poslat prosím mail na petr.kovarik@prazskacokolada.cz, abych mohl předat

Gabriela Křivánková = přes Jiřího Polanského nebo poslat mail, ať se dohodneme

Jana Populová = předám osobně v Itálii

Tereza Havlíčková = předá Silvie

Roman Zapletal = 4 = předám osobně

Katka Gottwaldová = přes Jiřího

Jana Mašátová = osobně

Zuzka Holčíková = Jirka Polanský

Tereza Krejčí = 8 = Silvie

Vladimír Eder = osobně

Katka Fitznerová = nějak osobně

Liky stránky:  7 liků / 8 = 1, takže výchozí je 250 like. 258 like nebyl, tak ho dostane poslední a to je Dana Bošinová. Karolina Kjuka Kolbová, Verunka Hertíková, Ela Prokopová (přes Honzu Jircháře), Jan Papež dostanou oříšky a tyčinku. Katka Fitznerová a Zuzka Holčíková se dostaly do 1. bodu, protože se stali přáteli stránek. Podtržení mi prosím napište, abychom si to předali.

 

Sdílení: Katka Gottwaldová, Vladimír Vrátný (Jitka Lenková), Jana Populová, Tereza Havlíčková (Radka Hrstková), Šárka Červená, Jiří Polanský (Tadeáš Piskovský, David Moravec, Olga Bisová), Roman Zapletal, Jana Mašátová, Tereza Krejčí, Petr Klačanský, Vladimír Eder, Katka Fitznerová, Martina Atlasová, Dana Bošinová. Kdo nebyl v prvních dvou bodech, tzn. nepodtržení, dostanou oříšky a tyčinkuJ.

 

Dnes začínám s distribucíWink. Pěkný den. Petr Kovařík

Prodejna v Karlových Varech

Pokud si budete chtít zpříjemnit popíjení léčivých pramenů dobrou českou čokoládou, rádi Vás přivítáme v nově otevřené prodejně v Karlových Varech - Zeyerova 9.

 

Výloha prodejny xxx Prezentace výrobků

Pralinky

Lahodné pralinky STEINER & KOVARIK v luxusním balení

Hedvábné šátky z kolekce Lady Praha

Vytvořili jsme pro Vás neobyčejnou kolekci hedvábných šálků, kde je Praha ztělesněna jako žena. Podobu ženy Praze vdechl český malíř Aleš Motýl.

Mandle v novém

Oblékli jsme pro vás mandle do nového obalu.

Máme pro vás dvě uhrančivé barevné kombinace,

čokoládově hnědou se zlatou či smetanovou se zlatou.


Kamenný obchod

Máme pro vás báječnou zprávu! Otevřeli jsme pro vás obchod. Naši prodejnu plnou vašich oblíbených dobrot najdete na adrese Thunovská 196/19, Praha 1.

Těšíme se na vás!

 

Sice stále ještě obchůdek doděláváme, ale již fungujeme na plné obrátky. Předpokládáme, že prodejnu v plné kráse bude možno viděti začátkem dubna.


Druhá prodejna na Malé Straně

Cestou na Pražský hrad se určitě nezapomeňte zastavit v nově otevřené prodejně v Nerudově ulici 46. Nabídneme Vám kvalitní horkou čokoládu nebo ochutnávku našich mandliček v čokoládě.

Prodejna se nachází přímo naproti domu U Dvou slunců, ve kterém tvořil slavný český literát, Jan Neruda.

 

xxxxxxxx

Nebeské mandle

Protože máme tolik nadšených ohlasů na mandle v čokoládě a ve skořici dovolili jsme si je nazvat nebeské. Hledali jsme pro ně příznačný design a našli jsme. Měsíc malíře Alfonse Muchy. Sluší vaší oblíbené pochoutce?

Prague-stay.com - Ubytování v Praze

http://cz.prague-stay.com/

OGYzNDczMT